• شعار سال
  • تورمجازی
  • گواهینامه حقوق مصرف کننده
  • دومین کنفرانس
 

 

 

 

                        

 

       

 

 

 

 
5 اسفند 1393
رسانه ها و پایگاه های خبری مراسم دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی را تحت پوشش خبری خود قراردادند.
4 اسفند 1393
روابط عمومی-برگزاری دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در تاریخ 2 و 3 اسفندماه در مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک توسط مجتمع فنی تهران برگزار گردید
2 اسفند 1393
همزمان با شروع دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی مجتمع فنی تهران سامانه تدوین مدل شایستگی سازمانهای ایرانی را با عنوان آفتابگردان به مرحله بهره برداری رساند.
17 بهمن 1393
تیزر تبلیغاتی مجتمع فنی تهران