Web Design Pack

در صورتی که قصد دارید رشته طراحی وب سایت را به صورت حرفه ای آموزش ببینید، تسلط بر تکنولوژی های HTML، CSS، LESS، SASS و همچنین آشنایی با حداقل یک فریم ورک از CSS و نیز زبان برنامه نویسی JavaScript و مشتقات آن مانند jQuery از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین منظور مجتمع فنی تهران تمامی این تکنولوژی ها و زبان های برنامه نویسی مورد نیاز را در قالب یک بسته کامل طراحی و ارائه نموده است.

پيش نياز

آشنایی با کامپیوتر

سرفصل

  • Web Design I
  • Web Design II
  • Web Design III

مهارت های اکتسابی

دانشپذیران پس از پایان این دوره قادر خواهند بود یه وب سایت حرفه ای طراحی نمایند.

کلاس های آتی این درس

مرداد 3
Web Design Pack
  سعادت آباد
  172 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30
مرداد 4
Web Design Pack
  غرب
  172 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 19:30
مرداد 7
Web Design Pack
  ابن سینا
  172 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
مرداد 12
Web Design Pack
  سعادت آباد
  172 ساعت  |  شنبه 09:00 تا 14:00
مرداد 17
Web Design Pack
  ابن سینا
  172 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30
مرداد 24
Web Design Pack
  حافظ
  172 ساعت  |  پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00
شهریور 10
Web Design Pack
  حافظ
  172 ساعت  |  یکشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
شهریور 16
Web Design Pack
  حافظ
  172 ساعت  |  شنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, چهارشنبه 08:30 تا 13:30
شهریور 21
Web Design Pack
  حافظ
  172 ساعت  |  پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30