طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

اتوکد مهندسی

سرفصل

 • آشنايی با نرم افزار اتوکد
 • سیستم­های مختصات در اتوکد
 • دستورات ترسیمی
 • کمک رسم ها
 • دستورات ویرایشی
 • نقشه­کشی پارامتریک
 • ماژول "قطعات استاندارد"
 • ماژول طراحی "شافت" و اجزای آن
 • محاسبات اجزای محدود و مقاومت مصالح
 • ایجاد BOM و Part List
 • لایه­ها
 • بلوک­ها
 • فضای کاغذ
 • پلات­گیری و تعریف سبک های دلخواه
 • مقدمه­ای بر طراحی سه بعدی
 • مقدمه ای بر سایه زنی

مهارت های اکتسابی

الف – آشنایی با اصول و ساختار نرم افزار AutoCAD و ماژول های Mechanical و MEP
ب- تسلط بر دستورات ترسیم ، ویرایش و آماده سازی نقشه های صنعتی
ج- کار با لایه ها ، بلوک ها و مدیریت خصوصیات گرافیکی آنها
د- محاسبات مهندسی به کمک اتوکد و طراحی اجزای مکانیکی ماشین
ه- آماده­سازی نقشه­ها جهت چاپ و پلات نقشه های مهندسی
و- آشنایی مقدماتی با محیط مدلسازی سه بعدی در اتوکد

کلاس های آتی این درس