اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

در این دوره سعی بر این است که هنرجویان با اصول الکتریسیته ، مبانی برق ، نقشه خوانی و پیاده سازی مدارات برقی که در ساختمان کاربرد دارد آشنا گردند.

پيش نياز

"به طور کلی می توان گفت تمامی افرادی که تمایل به کار اجرایی ساختمان دارند ، می بایست این دوره را به طور کامل بگذرانند. هچنین این دوره کلید ورود به دوره های برق صنعتی وتاسیسات الکتریکی می باشد."

سرفصل

  • آشنایی با اصول و قوانین الکتریسیته و الکترومغناطیس ، کار با وسایل اندازه گیری (اهم متر، ولتمتر،واتمتر و ...)
  • آشنایی با المانهای الکتریکی ، اصول کار ترانسفورماتورهای قدرت ، اتو ترانسفورماتور و ترانس اندازه گیری
  • "محاسبات کار ، انرژی و توان الکتریکی در جریان مستقیم و متناوب ، آشنایی با اصول کار ماشین های الکتریکی ، آشنایی با جریان سه فازه و نحوه اتصال ستاره و مثلث"
  • محاسبات افت ولتاز و انتخاب سطح مقطع مناسب سیم و کابل برای مصرف کننده ها ، آشنایی با حفاظت الکتریکی و بررسی انواع فیوزها
  • اصول نقشه کشی و سیم کشی برق ساختمان به صورت سیم کشی برق ساختمان به صورت سیم کشی روی کار و توکار، کار عملی در کارگاه
  • آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی
  • دزدگیر اماکن و منازل

مهارت های اکتسابی

"در طول این دوره مدرسین می کوشند تا مخاطبان را با مفاهیمی چون اصول فوانین الکتریسیته و کار با وسایل اندازه گیری آشنا نمایند و از مخاطبان انتظار می رود پس از گذراندن این دوره توانایی اجرای سیم کشی برق ساختمان را کسب نموده باشند."

کلاس های آتی این درس

مرداد 5
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان
  حافظ
  60 ساعت  |  شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
مرداد 10
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان
  غرب
  60 ساعت  |  پنجشنبه 14:00 تا 19:00
مرداد 13
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان
  حافظ
  60 ساعت  |  یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
شهریور 7
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان
  حافظ
  60 ساعت  |  پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30