طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

"در تأسیسات الکتریکی ساختمان اداری سیستمهای زیر منظور شده اند: روشنائی ، توزیع برق ( پریزها ) ، شبکه تلفن ، شبکه رایانه ، توزیع برق اضطراری ( UPS ) ، سیستم اعلام حریق و بالاخره سیستم اتصال زمین. در هر کدام از بخش های فوق از استانداردهای معتبر جهانی و همچنین استانداردهای ایران و مقررات ملی ساختمان استفاده گردیده و توصیه های مربوط رعایت شده است که اجراء آنها الزامی است "

پيش نياز

"به طور کلی می توان گفت تمامی دانشجویانی که تمایل به کار اجرائی ساختمان دارند، می بایست این دوره را به طور کامل بگذرانند. هچنین این دوره کلید ورود به کلاسهای آمادگی جهت آزمون فنی و مهندسی می باشد."

سرفصل

  • معرفی انواع مدارک موردنیاز طراحی ، آشنايي با تجهيزات قدرت (ترانسفورماتور ،موتورها ،كليد ، كابلها و خطوط انتقال ، تابلو ، ... )
  • آشنايي با تجهيزات اندازه گيري
  • آشنايي با سیستم روشنایی
  • آشنايي با توزیع برق و رایزر دیاگرام ، آشنايي با سیستم زمین
  • اعلام حریق ، تلفن ،....، تولید مدرك دیاگرام تك خطي، تولید مدارك چیدمان، تولید مدارك محاسباتي ، معرفيMTO

مهارت های اکتسابی

"در طول این دوره مدرسین می کوشند تا دانشجویان را با استانداردهای معتبر جهانی و مقررات ملی ایران در مبحث ساختمان آشنا نمایند و از دانشجویان انتظار می رود پس از گذراندن این دوره توانایی راه اندازی تأسیسات ساختمان را داشته باشند"

کلاس های آتی این درس

مرداد 3
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان
  حافظ
  30 ساعت  |  پنجشنبه 14:00 تا 19:00