ETAP

نرم افزار ETAP یکی از بهترین برنامه های آنالیز جهت طراحی،شبیه سازی و عملکرد تولید،توزیع سیستمهای توان الکتریکی است

پيش نياز

دانشجویان رشته برق و یا دانشپذیرانی که دوره برق صنعتی را گذرانده باشند.

سرفصل

  • آشنائي با استانداردها واطلاعات اوليه مورد نياز در رابطه بانرم افزار ETAP
  • انجام محاسبات وتحليل پخش بار (LOAD FLOW)
  • آناليز موتور استارتينگ
  • انجام محاسبات وتحليل اتصال كوتاه
  • انجام محاسبات ارتينگ (EARTING )
  • تحليل ريپورتهاي داده شده توسط نرم افزار

مهارت های اکتسابی

داوطلب قادر به شناسایی و طراحی با استفاده از نرم افزار ETAP باشد.

کلاس های آتی این درس

مرداد 11
ETAP
  حافظ
  30 ساعت  |  جمعه 08:30 تا 13:30