اصول و فنون مذاکرات تجاری

مذاکره بخشی از زندگی روزمره است و برای موفقیت کسب‌وکارتان نیز امری حیاتی و ضروری است. مهارت‌های مذاکره در همه مراحل کسب‌وکار موردنیاز است. شما باید با مشتریان، عرضه‌کنندگان محصولات و افراد دیگر مذاکره کرده تا بتوانید معامله‌ای سودمند انجام دهید.
مذاکره‌ی ضعیف به‌سرعت می‌تواند منجر به از دست دادن مشتریان کلیدی‌تان شود. بسیاری فکر می‌کنند اجرای اصول مذاکره راحت است ولی بعضی افراد در لحظات حساس مذاکره نمی‌توانند از احساسات منفی خود چشم‌پوشی کنند که این کار باعث از دست دادن روند مثبت مذاکره می‌شود. احساسات، شانس و جادو هیچ جایی در یک مذاکره‌ی موفق ندارند، بلکه با یادگیری اصول و روش‌های مذاکره می‌آموزید تحت هر شرایطی بهترین برخورد و عکس‌العمل را داشته باشد و مذاکره‌ای اصولی و صحیح انجام دهید. مذاکره موفق، کلید رشد کسب‌وکارهای نوپاست و کارآفرینان باید از این مهارت‌ها آگاه باشند و یاد بگیرند که چگونه بر هنر مذاکره مؤثر، تسلط پیداکنند.

سرفصل

  • اصول و مبانی پایه ای مذاکره و تئوری مذاکرات
  • فرایند انجام یک مذاکره
  • مذاکرات تجاری
  • استراتژیهای مذاکره
  • روش های امتیازگیری در مذاکرات و تکنیکها
  • تیپ شناسی شخصیتی و تاثیر آن در مذاکره
  • نقش زبان بدن در مذاکرهBody Language

مهارت های اکتسابی

مهارت در انجام مذاکرات موفقیت آمیز
مهارت در برنامه ریزی برای مذاکرات
مهارت در به کار بردن ترفندها و تاکنینک های مدیریتی
مهارت در ترفندهای لفظی و ترفندهای ارتباطی در مذاکرات

کلاس های آتی این درس

مرداد 10
اصول و فنون مذاکرات تجاری
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 4 نفر
  20 ساعت  |  پنجشنبه 17:30 تا 20:30