EspanolA1.2

español A1.2 این دوره، ترم دوم زبان اسپانیایی بوده و در ادامه مباحث آموزشی ترم اول؛ صرف افعال بی قاعده، نحوه استفاده از واژگان و افعال در جمله و نیز حروف اضافه آموزش داده می شود. افزایش تعداد دیالوگ ها در موقعیت های مختلف، ارتقا سطح کیفی و کمی لغات زبان آموزان و تلفظ صحیح از جمله اهداف این دوره می باشد.
این دوره شامل 4 درس دوم کتاب Nuevo Prisma (دروس 5، 6،7، و8) بوده و در کنار آن دو کتاب کمک آموزشی en Uso (دروس 7 تا 12) و Vocabulario (دروس 7 تا 12) مطابق با مباحث درسی کتاب اصلی انتخاب شده و آموزش داده می شود.
در طول دوره مدرسین موظف به انجام تمرینات کتاب کار در منزل و تصحیح آنها در کلاس می باشند.

پيش نياز

Español A1.1 و یا شرکت در آزمون تعیین سطح و دریافت مجوز شروع دوره

مهارت های اکتسابی

پس از اتمام دوره دوم (español A1.2) زبان آموزان قادر به برقراری ارتباط به طور صحیح، نگارش درست و خواندن و درک مفاهیم متون ساده و نیز استفاده از افعال باقاعده و بی قاعده حین صحبت کردن در زبان اسپانیایی خواهند بود ضمن آنکه گنجینه واژگان شان ارتقا یافته و با لغاتی در زمینه مشاغل گوناگون، مواد غذایی، وسایل خانه و برخی اصطلاحات پایه ای آشنا خواهند شد. همچنین مهارت شنیداری زبان آموزان طی تمرینات کلیدی و آموزشی در کلاس افزایش می یابد.

کلاس های آتی این درس