عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال

سرفصل

  • تکنیک های عکاسی
  • کار با دوربین
  • مبادی سواد بصری
  • زیبائیشناسی
  • تکنیک نور پردازی پرتره و تبلیغاتی

مهارت های اکتسابی

تسلط تکنیکی به مسائل پایه در عکاسی ، کار در شرکت های تبلیغاتی در حوزه مدیا ، آشنایی با نور و نور پردازی های کلاسیک ، آشنایی با زیبایی شناسی و هارمونی در عکاسی ، آشنایی با مفاهیم هنری در عکاسی

کلاس های آتی این درس

شهریور 1
عکاسی دیجیتال
  غرب
  110 ساعت  |  جمعه 09:00 تا 14:00
شهریور 2
عکاسی دیجیتال
  سعادت آباد
  110 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 4
عکاسی دیجیتال
  غرب
  110 ساعت  |  دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 6
عکاسی دیجیتال
  ابن سینا
  110 ساعت  |  چهارشنبه 14:30 تا 19:30
شهریور 7
عکاسی دیجیتال
  ابن سینا
  110 ساعت  |  پنجشنبه 09:00 تا 14:00