فتوشاپ و ایلاستریتور

شناخت و پیاده سازی طراحی گرافیک در محیط Photoshop ( Raster ),Illustrator ( vector )
مهارت کنترل نور و رنگ در تصویر و مهارت ترسیم و تغییر
مهارت شناخت طراحی پایه و کار با ابزارهای اصلی نرم افزار

مهارت های اکتسابی

فراگیر با گذراندن این دوره کنترل نور و رنگ را در تصویر انجام می دهد .
فراگیر مبانی اصلی طراحی آرم ، کاتالوگ و پوستر و ... را می آموزد.
فراگیر این دوره قادر به کنترل ساختار گرافیکی تولید اشکال هندسی و غیر هندسی خواهد بود .
فراگیر این دوره قادر به تولید ساختار کتاب به صورت Multipage خواهد بود.

کلاس های آتی این درس

شهریور 8
فتوشاپ و ایلاستریتور
  غرب
  80 ساعت  |  جمعه 13:30 تا 18:30
شهریور 9
فتوشاپ و ایلاستریتور
  سعادت آباد
  80 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 9
فتوشاپ و ایلاستریتور
  سعادت آباد
  80 ساعت  |  شنبه 08:00 تا 11:00, دوشنبه 08:00 تا 11:00, چهارشنبه 08:00 تا 11:00
شهریور 10
فتوشاپ و ایلاستریتور
  حافظ
  80 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 10
فتوشاپ و ایلاستریتور
  غرب
  80 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30