به دپارتمان مالی و مدیریت مجتمع فنی تهران خوش آمدید

تطبیق مهارتهای مدیریتی مدرن و سنتی از طریق آموزشهای MBA ،علوم مالی و مدیریتی جهت بروز رسانی مهارتهای مدیران و صاحبان کسب و کار.

گروه های آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

مالی و حسابداری

از جمله درسهای این گروه آموزشی حسابداری برای غیرحسابداران و حسابداری شرکتها تا مروری جامع بر استانداردهای حسابداری به همراه یک پروژه جامع کارآموزی ، مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس ، تحلیل بنیادی ، تکنیکال و تحلیل رفتاری و مجموعه قوانین کاربردی علوم مالی و قوانین مالیات بر ارزش افزوده تا نحوه تدوین اظهارنامه مالیاتی از مزیت های عالی این گروه های درسی است .

مدیریت بازرگانی و بازاریابی

از جمله درسهای این گروه آموزشی بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای ، مدیریت مالی ، بازارهای پولی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و اصول بازاریابی و فنون مذاکرات تجاری ، مدیریت برند و فنون تبلیغات تا مهندسی فروش از مزیت های عالی این گروه های درسی است.

مدیریت تولید و فناوری اطلاعات

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ، تفکر استراتژیک تا اصول کنترل پروژه جهت عملیاتی سازی استراتژی ها از مزیت های عالی این گروه درسی است.

مدیریت منابع انسانی و سازمان

مدیریت منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، مدیریت تحول تا تنظیم قراردادها و اصول و مبانی حقوقی کسب و کار از مزیت های عالی این گروه درسی است.

تقویم آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

مهر 2
حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)
  حافظ
  70 ساعت  |  یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
مهر 2
حسابداری مالی خدماتی
  غرب
  50 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 17:30 تا 20:30
مهر 2
حسابداری مالی بازرگانی
  ابن سینا
  40 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
مهر 3
مدیریت ارتباط با مشتری
  سعادت آباد
  12 ساعت  |  دوشنبه 17:30 تا 20:30
مهر 3
مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس
  سعادت آباد
  21 ساعت  |  دوشنبه 17:30 تا 20:30
مهر 3
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
  سعادت آباد
  105 ساعت  |  دوشنبه 17:30 تا 20:30
مهر 4
بازرگانی بین المللی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 4 نفر
  24 ساعت  |  سه شنبه 16:30 تا 20:30