ثبت نام درس
آکادمی سعادت آباد

به مرکز آموزشی سعادت آباد موسسه نمونه خوش آمدید

 

در فضایی حدود 5 هزار متر مربع ، استقرار سایت ها و کارگاه های تخصصی پیشرفته از یکسو و استقرار دفاتر دپارتمان ها و تیم علمی ایشان از سوی دیگر فضایی مطلوب را بمنظور آموزش و یادگیری فراهم آورده است. از اعم فعالیت های این شعبه محتوی سازی و نظارت بر کیفیت و اجرای عملکرد مراکز می باشد.

 

 

 

تماس با مرکز آموزشی سعادت آباد 

 

تلفن : 22090001 021

آدرس : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم (شهید عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان یکم ، شماره12

.

.

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۶تیر
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۱۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بابک صیرفی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۴۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۶تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۳۵ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۶۱۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر شهاب حاجی مشهدی
سعادت آباد
۱۶تیر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۸۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر گلمان روغنی عراقی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۸۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
گلمان روغنی عراقی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۸۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
می گل یله
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۹۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
پگاه مهدی جبار
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۰۹ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند