ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۶تیر
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۶۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۱۶تیر
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۱۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بابک صیرفی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۱۶تیر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۱۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
صدیقه سادات اصغری
رشت
۱۶تیر
۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۶۶ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۶تیر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند