ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۵۱۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۸۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۹۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۰۹اسفند
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۵۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پوریا خیرخواه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۹اسفند
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۵۳ مدت کلاس : ۹۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۹اسفند
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند