به مرکز آموزشی سعادت آباد موسسه نمونه خوش آمدید

در فضایی حدود 5 هزار متر مربع ، استقرار سایت ها و کارگاه های تخصصی پیشرفته از یکسو و استقرار دفاتر دپارتمان ها و تیم علمی ایشان از سوی دیگر فضایی مطلوب را بمنظور آموزش و یادگیری فراهم آورده است. از اعم فعالیت های این شعبه محتوی سازی و نظارت بر کیفیت و اجرای عملکرد مراکز می باشد.

تقویم آموزشی مرکز آموزشی سعادت آباد

1398/05/27 36 ساعت English A1.6
1398/05/27 36 ساعت English A2.2
1398/05/27 36 ساعت English B1.1
1398/05/27 36 ساعت English B1.2
1398/05/27 36 ساعت English B1.4
1398/05/27 36 ساعت English B2.3
1398/05/27 36 ساعت English B2.3
1398/05/27 36 ساعت English C1.1
1398/05/27 36 ساعت English A1.4
1398/05/27 25 ساعت رباتیک متوسط

تماس با مرکز آموزشی سعادت آباد

  www.mft.info/saadatabad

  22090001 (021)

  سعادت آباد، بالاتر از ميدان كاج، خيابان دوم (شهيد عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان يكم، شماره 12