به مرکز آموزشی سعادت آباد مجتمع فنی تهران خوش آمدید

در فضایی حدود 5 هزار متر مربع ، استقرار سایت ها و کارگاه های تخصصی پیشرفته از یکسو و استقرار دفاتر دپارتمان ها و تیم علمی ایشان از سوی دیگر فضایی مطلوب را بمنظور آموزش و یادگیری فراهم آورده است. از اعم فعالیت های این شعبه محتوی سازی و نظارت بر کیفیت و اجرای عملکرد مراکز می باشد.

تقویم آموزشی مرکز آموزشی سعادت آباد

1396/12/29 0 ساعت CG 300
1396/12/29 0 ساعت CG 200
1396/12/29 0 ساعت CG 100
1396/12/29 0 ساعت ITD-Diploma
1396/12/29 0 ساعت ITD-Certificate
1396/12/29 0 ساعت HFFA - Certificate
1396/12/29 0 ساعت HFFA - Diploma
1396/12/29 1 ساعت دانشگاه FHM
1396/12/29 1 ساعت دانشگاه EMU
1396/12/29 2 ساعت کانادا

تماس با مرکز آموزشی سعادت آباد

  www.mft.info/saadatabad

  22090001 (021)

  سعادت آباد، بالاتر از ميدان كاج، خيابان دوم (شهيد عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان يكم، شماره 12