به دپارتمان علوم مهندسی مجتمع فنی تهران خوش آمدید

دپارتمان علوم مهندسی با هدف آموزش دوره های تخصصی در حوزه های مکانیک،ساخت و تولید،صنایع و مدیریت پروژه،عمران،تاسیسات،نفت،گاز وپتروشیمی،محیط زیست، مواد و متالورژی، نقشه برداری و ریاضی و آمار متناسب با نیاز صنعت و بصورت تخصصی و کاربردی همت گمارده است.

گروه های آموزشی دپارتمان علوم مهندسی

نفت و گاز

در این گروه ، دروس مرتبط با لوله کشی صنعتی (Piping) ، مهندسی فرایند (Process) ، تجهیزات ثابت و دوار ، استانداردهای مربوطه و ... ارائه می گردد.

مکانیک

در این گروه ، نرم افزارهای طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (CAD/CAM) ، نرم افزارهای تحلیل و طراحی کاربردی و تبدیل انرژی ، همچنین دروس مطتبط با ساخت و تولید به خصوص قالبسازی مطرح می شوند.

تاسیسات

هدف از اجرای دوره های این گروه ، طراحی و اجرای سیستم های HVAC (گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع) در ساختمان های مسکونی و تجاری است.

عمران

در این گروه ، دروس مرتبط با طراحی ، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی و تهیه مدارک فنی (نظیر صورت وضعیت ، متره ، ...) تدریس می شوند.

صنایع

دروس این گروه شامل دوره های مدیریت پروژه ، دوره های مدیریت تولید ، ونیز دوره های مربوط به مهندسی کیفیت و تکنیک های مربوطه است.

سایر گروه های آموزشی

در این گروه به آموزشی های تخصصی در گروههای محیط زیست ، مواد و متالوژی ، فناوری نانو تکنولوژی و کشاورزی می پردازیم.

تماس با دپارتمان علوم مهندسی

تقویم آموزشی دپارتمان علوم مهندسی

آذر 22
طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 2
  سعادت آباد
  36 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30
آذر 22
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE-سطح پیشرفته
  سعادت آباد
  70 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30
آذر 22
نرم افزار Pipenet
  سعادت آباد
  27 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30
آذر 22
کنترل مدارک پروژه با ACCESS
  سعادت آباد
  16 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30
آذر 22
آذر 22
نرم افزار ANSYS WORKBENCH (مقدماتی)
  سعادت آباد
  45 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30
آذر 22
Ms Project
  سعادت آباد
  60 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30
آذر 22
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel
  سعادت آباد
  40 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30
آذر 22
FLUENT مقدماتی
  سعادت آباد
  45 ساعت  |  پنجشنبه 08:00 تا 13:00