به دپارتمان مالی و مدیریت مجتمع فنی تهران خوش آمدید

تطبیق مهارتهای مدیریتی مدرن و سنتی از طریق آموزشهای MBA ،علوم مالی و مدیریتی جهت بروز رسانی مهارتهای مدیران و صاحبان کسب و کار.

گروه های آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

مالی و حسابداری

از جمله درسهای این گروه آموزشی حسابداری برای غیرحسابداران و حسابداری شرکتها تا مروری جامع بر استانداردهای حسابداری به همراه یک پروژه جامع کارآموزی ، مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس ، تحلیل بنیادی ، تکنیکال و تحلیل رفتاری و مجموعه قوانین کاربردی علوم مالی و قوانین مالیات بر ارزش افزوده تا نحوه تدوین اظهارنامه مالیاتی از مزیت های عالی این گروه های درسی است .

مدیریت بازرگانی و بازاریابی

از جمله درسهای این گروه آموزشی بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای ، مدیریت مالی ، بازارهای پولی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و اصول بازاریابی و فنون مذاکرات تجاری ، مدیریت برند و فنون تبلیغات تا مهندسی فروش از مزیت های عالی این گروه های درسی است.

مدیریت تولید و فناوری اطلاعات

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ، تفکر استراتژیک تا اصول کنترل پروژه جهت عملیاتی سازی استراتژی ها از مزیت های عالی این گروه درسی است.

مدیریت منابع انسانی و سازمان

مدیریت منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، مدیریت تحول تا تنظیم قراردادها و اصول و مبانی حقوقی کسب و کار از مزیت های عالی این گروه درسی است.

تماس با دپارتمان مالی و مدیریت

تقویم آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

مرداد 1
اصول و فنون مذاکرات تجاری
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 4 نفر
  20 ساعت  |  دوشنبه 16:30 تا 20:30
مرداد 1
حسابداری مکانیزه
  غرب
  20 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
مرداد 4
مدیریت مالی پیشرفته
  سعادت آباد
  24 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 18:30
مرداد 5
حسابداری تکمیلی کاربردی
  حافظ
  65 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 19:00
مرداد 7
مدیریت فروش
  سعادت آباد
  24 ساعت  |  یکشنبه 16:30 تا 20:30
مرداد 7
حقوق و دستمزد با اکسل
  حافظ
  12 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
مرداد 7
ترفندهای اکسل در حسابداری
  ابن سینا ظرفیت باقیمانده 4 نفر
  25 ساعت  |  یکشنبه 13:00 تا 16:00, سه شنبه 13:00 تا 16:00