به مجتمع فنی تهران خوش آمدید

مجتمع فنی تهران سازمان آموزشی پیشروی مهارتی است که همواره کوشیده است توازن منطقی بین نیازهای بازار کار و توانایی فنی متقاضیان را برقرار نموده و با ارایه آخرین روش های آموزشی و کادر مجرب اساتید که علاوه بر تحصیلات آکادمیک در صنعت نیز مشغول بکار می باشند و از سوی دیگر با بهره مندی از واحد انتشارت خود دیباگران تهران که از ناشران برتر کشور است خدمتی جامع را در اختیار علاقه مندان به دانش های مهارتی ارایه نماید. دپارتمان های آموزشی این مجموعه هریک با بهره مندی از تیم علمی مجرب در شاخه های مختلف علوم در زیر شاخه های گسترده ایی مشغول به خدمات آموزشی این سازمان آموزشی می باشند.

دپارتمان ها

تقویم آموزشی مجتمع فنی تهران

بهمن 2
C# Programming
  سعادت آباد
  60 ساعت  |  دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 2
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 3 نفر
  138 ساعت  |  شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00
بهمن 2
Free Conversation 1
  ابن سینا
  42 ساعت  |  شنبه 18:30 تا 20:30, دوشنبه 18:30 تا 20:30, چهارشنبه 18:30 تا 20:30
بهمن 2
English Intermediate Course 1
  سعادت آباد
  42 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 2
English Intermediate Course 4
  سعادت آباد
  42 ساعت  |  شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
بهمن 2
English Intermediate Course5
  سعادت آباد
  42 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 2
English Upper- Intermediate Course 1
  سعادت آباد
  42 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 2
English Upper- Intermediate Course 5
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 3 نفر
  42 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 2
English Advanced Course 5
  سعادت آباد
  42 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 2
English Elementary Course 1
  سعادت آباد
  42 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30