به مجتمع فنی تهران خوش آمدید

مجتمع فنی تهران سازمان آموزشی پیشروی مهارتی است که همواره کوشیده است توازن منطقی بین نیازهای بازار کار و توانایی فنی متقاضیان را برقرار نموده و با ارایه آخرین روش های آموزشی و کادر مجرب اساتید که علاوه بر تحصیلات آکادمیک در صنعت نیز مشغول بکار می باشند و از سوی دیگر با بهره مندی از واحد انتشارت خود دیباگران تهران که از ناشران برتر کشور است خدمتی جامع را در اختیار علاقه مندان به دانش های مهارتی ارایه نماید. دپارتمان های آموزشی این مجموعه هریک با بهره مندی از تیم علمی مجرب در شاخه های مختلف علوم در زیر شاخه های گسترده ایی مشغول به خدمات آموزشی این سازمان آموزشی می باشند.

تقویم آموزشی مجتمع فنی تهران

تیر 29
Security Pack
  غرب
  154 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 19:30
تیر 29
PLC s7-300/400 level 1
  غرب ظرفیت باقیمانده 4 نفر
  24 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 13:00
تیر 29
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی
  غرب ظرفیت باقیمانده 0 نفر
  60 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 13:00