کد کلاس : ۲۰۹۴۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۰تیر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پیروزی
۲۰تیر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰مرداد
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۰۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
رشت
۲۱مرداد
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند