پیش نیاز

N/A

کسب توانایی

N/A

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۸۴۳ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
میرداماد
۰۸اسفند
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۸۲ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۱۸اسفند
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۴۴ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۴اسفند
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند