پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۰۹۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۴اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۹۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نارمک
۱۴اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۴اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۵اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۱۵فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۹فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۶فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۳۰فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۹۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۱۶اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند