پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۲۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۵اردیبهشت
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۷اردیبهشت
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اردیبهشت
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۹۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷تیر
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۷۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰مرداد
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند