تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۸۸۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۳مرداد
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند