پیش نیاز

مخاطبان اين دوره مديران ارشد، مديران مياني و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انساني در تمامي سازمان هاي دولتي و خصوصي مي باشند که شرايط زير براي شرکت در اين دوره برايشان الزامي است:
۱. دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۲. دارا بودن سابقه و تجربه کار مرتبط با حوزه ی آموزش و توسعه منابع انساني.

کسب توانایی

برخي از مهارت هايي که مي تواند افراد را در حوزه مديريت منابع انساني موفق کند عبارتند از :
سازمان دهي : سازمان دهي يک از مهارت هايي است که افراد را در زمينه مديريت منابع انساني به موفقيت نزديک مي کند .
مذاکره : يکي ديگر از مهارت مورد نياز و بسيار موثر در حوزه مديريت منابع انساني مهارت مذاکره است . آشنايي با اصول و فنون مذاکره مي تواند تاثيرات به سزايي در روند مديريت منابع انساني داشته باشد .
حل مسئله و مديريت اختلاف: مهارت حل مساله و مديريت حل اختلاف يکي ديگر از مهارت هاي مورد نياز براي موفقيت در حوزه مديريت منابع انساني به شمار مي رود .
روابط عمومي بالا : يکي ديگر از مهارت هاي مورد نياز در حوزه مديريت منابع انساني که منجر به افزايش ميزان موفقيت مديران منابع انساني مي شود برخورداري از روابط عمومي بالا است .
عملکرد چند وظيفه اي : عملکرد چند وظيفه اي به معناي انجام فعاليت هاي مختلف به طور موازي و هم زمان و ...
جذب و نگهداشت سرمایه ی انسانی
مکانیزم های پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش
برند سازی کار فرما
ارزیابی عملکرد کارکنان
مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی
کوچینگ و منتورینگ
گردینیگ شغلی
برنامه ی توسعه ی فردی IDP

سرفصل ها

جذب و نگهداشت سرمایه ی انسانی

گردینیگ شغلی


الگوی محتوایی ONET
مکانیزم های پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش

ارزیابی عملکرد کارکنان
مدیریت استعداد و جانشین پروری
برنامه ی توسعه ی فردی IDP
برند سازی کار فرما
مدیریت منابع انسانی الکترونیک سبز
کوچینگ و منتورینگ
نوآوری باز در منابع انسانی
مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی
مدل های آموزش توسعه و بهسازی کارکنان

بازار کار

مدیر و کارشناس منابع انسانی
مدیر و کارشناس سرمایه ی انسانی
مدیر و کارشناس جذب و استخدام
مدیر و کارشناس توسعه ی سرمایه های انسانی
مدیر و کارشناس آموزش

توضیحات

کد کلاس : ۲۱۷۳۳۶ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۱۷۶ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۵اسفند
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۹۲۸ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۷اسفند
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند