پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۱۴۱۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدرضا فاضل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۹۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
البرز
۳۰اردیبهشت
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند