پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۱۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر حامد زهره وند
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۳اسفند
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۳اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۵فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۶۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۱ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۴فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۰۱اردیبهشت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند