پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۳۶۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۸اسفند
۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
انقلاب
۱۸فروردین
۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۱فروردین
۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۸۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۳فروردین
۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۲۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶اردیبهشت
۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند