پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۶۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۱۵اسفند
۱۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۸فروردین
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۹۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۱فروردین
۲۰,۲۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند