پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

آموزش الگوهای پایه در لباس زنانه با هدف پرورش نیروهایی برای کار و تولیدی های پوشاک زنانه

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۵۰۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رشت
۲۶اسفند
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۸۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۹فروردین
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۳فروردین
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۶فروردین
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۲۷فروردین
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۹۰ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۷فروردین
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند