پیش نیاز

آشنایی با دوخت و الگو در حد ابتدایی

کسب توانایی

این دوره مورد نیاز افرادی که در تولید لباس شب و عروس فعالیت دارند و می خواهند سطح کار خود را ارتقا دهند همچنین برای افراد که علاقمند ورود به بازار کار در این زمینه می باشند.

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۹۵۰۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸اسفند
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند