پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.

مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با سخت افزار
آشنایی با نرم افزار
آشنائی با شبکه
ICT در زنگی روزمره
امنیت
قانون (مرتبط با ICT)

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)

سیستم عامل
مدیریت فایل
برنامه های کمکی
مدیریت چاپ

مرور وب و ارتباطات (Internet)

اینترنت
استفاده از مرورگر
استفاده از وب
خروجی های وب
ارتباطات الکترونیک
استفاده از ایمیل
مدیریت ایمیل

واژه پردازی (Microsoft Office Word)

استفاده از برنامه کاربردی
ایجاد سند
قالب بندی
اشیاء
ادغام پستی
آماده سازی خروجی ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.
1.
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات
2. آشنایی با سخت افزار
3. آشنایی با نرم افزار
4. آشنائی با شبکه
5. ICT در زنگی روزمره
6. امنیت
7. قانون (مرتبط با ICT)
8. استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)
9. سیستم عامل
10. مدیریت فایل
11. برنامه های کمکی
12. مدیریت چاپ
13. مرور وب و ارتباطات (Internet)
14. اینترنت
15. استفاده از مرورگر
16. استفاده از وب
17. خروجی های وب
18. ارتباطات الکترونیک
19. استفاده از ایمیل
20. مدیریت ایمیل
21. واژه پردازی (Microsoft Office Word)
22. استفاده از برنامه کاربردی
23. ایجاد سند
24. قالب بندی
25. اشیاء
26. ادغام پستی
27. آماده سازی خروجی ها
28. پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

بازار کار

پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

توضیحات

کد کلاس : ۲۲۱۱۳۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۸اسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۷۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۹۴۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۱۳اسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۶۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۲۶۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۲اسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۱۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸اسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۳۷۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۹۱۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۱۵فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۹۱۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۱۶فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۳۷۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۷۸۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
البرز
۲۱فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۷۰۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۶فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند