پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی


سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۴۱۷۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۷اردیبهشت
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۲۷۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۷اردیبهشت
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند