پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی


سرفصل ها

این دوره در مدت زمان 32 ساعت برگزار می شود و شامل هشت جلسه چهار ساعته خواهد بود .
جلسه اول و دوم : شناخت پایه ایی انواع نوشیدنی های سرد
جلسه سوم و چهارم و پنجم : نحوه سرو نوشیدنی های سرد
جلسه ششم : میکسولوژی و ترکیب های لایه ایی نوشیدنی های سرد
جلسه هفتم : ساخت لیکورها
جلسه هشتم : آزمون نهایی

بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۵۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۰اسفند
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۸۷۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۰اسفند
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۰اسفند
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۹۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۰اسفند
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۵۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۷اسفند
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند