پیش نیاز


کسب توانایی

آشنایی و کار عملی با دستگاه ها و تجهیزات آشپزخانه صنعتی
تسلط بر منوی غذایی ملل مختلف
آشنایی با نحوه سرو و گارنیش غذا های ملل مختلف
آشنایی با نحوه چیدمان آشپزخانه های صنعتی
تسلط بر مباحث پایه در اشپزی ملل از جمله انواع کات کردن های و سس های پایه

سرفصل ها

آشنایی با علم آشپزی
مقدمه ای بر آشپزی فرانسوی
آشپزی ایتالیایی
آشپزی هندی
آشپزی مدیترانه ای
آشپزی عربی
SEE FOOD
غذاهای مکزیکی

بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۶۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۶اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۷اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۶۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۷اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
قیطریه
۰۹اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۳۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ونک
۲۰اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند