مشخصات درس

علوم مهندسی
مهندسی مکانیک
طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

محل برگزاری

انقلاب -
۰۲۱-۶۶۹۳۳۳۷۹
انقلاب - خیابان آزادی - بین خیابان قریب و اسکندری - پلاک 145

ثبت نام

دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۰ ساعت
مشخص نشده
دوشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند