مشخصات درس

تشریفات و گردشگری
کوتاه مدت
مدیریت کافی شاپ
+ گواهینامه city & guilds به ارزش ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل برگزاری

شمال غرب منطقه 22 -
۰۲۱-۴۴۷۳۹۹۶۱
شهرک گلستان غربی - بلوار هاشم زاده - نبش قائم 11 شرقی - پلاک88

ثبت نام

دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰٪ (تا سقف ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال)
۳۲ ساعت
مشخص نشده
جمعه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰
شنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰
دوشنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سه شنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰
چهارشنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰
پنجشنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند